Vác Város Önkormányzat

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ

 

Váci Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:

A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatait. A szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez Vácon.

A szociális segítő tevékenység alapvető célja az egyének, családok működőképességének megőrzése, helyreállítása. A támogatást igénylő család képessé váljon a később jelentkező problémák önálló megoldására. A családsegítés a segítséget kérő és segítő között meghatározott ideig tartó folyamatos kapcsolat.

Az alapellátások igénybevétele önkéntes alapon történik.

Tevékenysége körében:

 • folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • felkérésre környezettanulmány készítése,
 • meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
 • segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 • álláskeresési tanácsadást nyújt,
 • segítséget nyújt az egyének, családok kapcsolatkészségének javításában (családi konfliktusok esetén, különösen a válás, a gyermekelhelyezés, és a kapcsolattartás)
 • családsegítést végez,
 • szabadidős programok szervez,
 • családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi és mentálhigiénés segítségnyújtás elérésének megszervezése,
 • válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása,
 • hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás,
 • támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • adományok közvetítése.

A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes!

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ

A Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és a fennálló veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.

 • A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, javaslatot tesz a gyermek, védelembe vételére, ideiglenes hatályú elhelyezésre,
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő munkát koordinál,
 • utógondozást végez

A fentieken túl az alábbi speciális szolgáltatásokat biztosítja:

 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
 • kapcsolattartási ügyeletet: amely a gyermek és a látogató szülő számára találkozásukra alkalmas helyet, valamint igény szerint konfliktuskezelést biztosít,
 • mediáció (közvetítői eljárás)
 • jogi tájékoztatásnyújtás,
 • pszichológiai tanácsadást,
 • utcai szociális munka,
 • kórházi szociális munka,
 • családkonzultáció, családterápia,
 • szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára,
 • együttműködik a pártfogói és megelőző pártfogói felügyelői szolgálattal,
 • óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység,
 • szociális diagnózist felvevő esetmenedzser

A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes!